al contingut a la navegació Informació de contacte

LA CRIA D'AUS PER A AUTOCONSUM

Us recordem les mesures d'aplicació a totes les explotacions d'aus de corral, per tal de reduir el risc d'introducció i propagació de malalties.

-Prohibició ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça
-Prohibició cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres especies d'aus de corral
-Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure ( es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d'aus silvestres prèvia sol•licitud)
-Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA)
-Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres
-Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003)

Recordem a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin l'activitat a l'Oficina Comarcal del DACC de l'Urgell.

També és obligatori notificar qualsevol sospita de la malaltia, d'Influença Aviària d'Alta Patogenicitat (IAAP).

Es considera sospita d'IAAP l'aparició d'algun dels següents signes:

-Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
-Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
-Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
-Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Fitxers adjunts