al contingut a la navegació Informació de contacte

GOVERN MUNICIPAL 2023-2027

Aquestes són les àrees de cadascun dels regidors i regidores que han quedat aprovades per aquest mandat 2023-2027.

Qui vulgui contactar amb algun regidor o regidora ho podrà fer els dimecres a la tarda, prèvia cita, trucant a l'oficina de l’Ajuntament 973 330 139.

  • Competències i potestats no delegades expressament en cap regidor o regidora, polítiques municipals de supervisió i gestió en relació amb els recursos humans de l’Ajuntament, els recursos de la hisenda municipal, la planificació i gestió pressupostària, la Transparència i bon govern, Sra. Carme Culleré i Llavoré.
  • Regidoria de joventut, esports i activitat física, festes i tradicions, Sra. Marta Allué i Badia.
  • Regidoria de feminisme, Acció social, ciutadania i igualtat, educació i habitatge, Sra. Iris Cabrol i Farré.
  • Regidoria de pagesia, ramaderia, promoció econòmica, medi ambient, salut, sostenibilitat, mobilitat, llengua, patrimoni, i promoció econòmica, Sra. Immaculada Timoneda i Morera.
  • Regidoria de Serveis Municipals, Sr. Aleix Huguet i Serra.
  • Regidoria Urbanisme, turisme i dinamització del territori, Sr. Joel Piulats i Cau.
  • Regidoria de Cultura, moviment associatiu i noves tecnologies, Sra. Inka Berrocal i Nevado.