al contingut a la navegació Informació de contacte

NETEJA DE SOLARS DEL CASC URBÀ

L'Ajuntament de Belianes, informa que amb l’arribada de la calor augmenta la proliferació de vegetació a tots els solars i terrenys que hi ha a la zona urbana i urbanitzable del nostre poble.

Aquesta vegetació comporta que hi hagi un augment d’insectes molestos així com rosegadors, i per altra banda un cop seca,  s’incrementa el perill d’incendi.

Segons l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, determina que els propietaris dels terrenys i edificacions hauran de mantenir-los en les degudes condicions mediambientals d'higiene, salubritat i han de complir els deures d'ús, conservació i rehabilitació, establertes en la llei, l'incompliment d'aquesta obligació habilita a l'administració per l'execució subsidiària a càrrec de la persona obligada així com la imposició de multes coercitives.

Donant compliment a la norma instem  als propietaris dels referits solars i terrenys, que  procedeixin abans del  dia 20 de juny de 2021, a la neteja d'aquests, de forma que quedin i es mantinguin en les degudes condicions d'higiene i salubritat

Document Actions