al contingut a la navegació Informació de contacte

Instal·lació d’un nou sistema de cloració als dipòsits d’aigua potable de Belianes - Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

DIJOUS 17 DESEMBRE 2020

Per acord de Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 39 de data 28 de novembre de 2016, es va resoldre atorgar a l’Ajuntament de Belianes una subvenció de la línia de Pla d’inversions per a la millora en la gestió de l’aigua d'ús públic 2016-2019, per import de 20.000 euros per a executar la instal·lació d’un nou sistema de cloració als dipòsits d’aigua potable de Belianes. 

El cost total de l'actuació ja realitzada ha ascendit a un import de 25.390,00 euros.

Galeria d'imatges