al contingut a la navegació Informació de contacte

Composició Consistori

 

NOM I CÀRREC

PARTIT

SRA. MARIA CARME CULLERÉ LLAVORÉ

Alcaldessa, Competències i potestats no delegades expressament en cap regidor o regidora, polítiques municipals de supervisió i gestió en relació amb els recursos humans de l’Ajuntament, els recursos de la hisenda municipal, la planificació i gestió pressupostària, la Transparència i bon govern.

IxB - AM

SRA. MARTA ALLUÉ BADIA

Primera tinent d’alcalde, Regidoria de joventut, esports i activitat física, festes i tradicions

IxB - AM

SRA. IRIS CABROL FARRÉ

Segona tinent d’alcalde, Regidoria de feminisme, Acció social, ciutadania i igualtat, educació i habitatge.
IxB - AM

SRA. IMMACULADA TIMONEDA MORERA

Regidoria de pagesia, ramaderia, promoció econòmica, medi ambient, salut, sostenibilitat, mobilitat, llengua, patrimoni, i promoció econòmica.
IxB - AM

SR. ALEIX HUGUET SERRA

Regidoria de Serveis Municipals.

IxB - AM

SR. JOEL PIULATS CAU

Regidoria Urbanisme, turisme i dinamització del territori.

IxB - AM

SRA. ENCARNACIÓN BERROCAL NEVADO

Regidoria de Cultura, moviment associatiu i noves tecnologies.

IxB - AM