al contingut a la navegació Informació de contacte

Reglaments i normatives

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania i les associacions o col·lectius que es puguin veure afectades per la futura norma.

En l'elaboració o modificació d'ordenances o reglaments municipals, s'ha d'incorporar la participació de la ciutadania en forma de consulta pública prèvia. Es pot prescindir de fer consulta prèvia en els casos especificats a la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La consulta ha de ser telemàtica i l'Ajuntament ha de facilitar els canals perquè la ciutadania i les associacions puguin fer les seves aportacions i ha de posar a disposició de la ciutadania tota la informació necessària per poder opinar sobre la matèria.

Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar el procés d'elaboració de l'ordenança o reglament de que es tracti, tot i que no tenen caràcter vinculant.