al contingut a la navegació Informació de contacte

Espai ordinadors

Espai ordinadors, Punt Tic amb accés a ordinadors d’ús públic. També està reservat per a les activitats de formació i informació en les Tecnologies de la Informació i Comunicació tals com: cursos d’alfabetització tecnològica per a gent gran, tallers de Code Club per infants, formació d’usuaris en eBliblio i Atena, entre altres.

“El Punt TIC és un espai orientat al desenvolupament de processos integrals d’alfabetització digital i d’accés a les noves tecnologies, dotat d’equipament informàtic i ajuda personalitzada.

És el lloc on les persones participants realitzen accions per a la seva capacitació tecnològica, desenvolupant així les habilitats, destreses i coneixements útils per incorporar-se a la societat de la informació i superar la fractura digital.

Els Punt TIC són telecentres, és a dir, espais habilitats per acollir ordinadors, perifèrics i programari, que amb el suport d’una o diverses persones, faciliten a la ciutadania l’accés a la societat de la informació”

Xarxa Punt Tic

9. Espai Ordinadors.jpg