al contingut a la navegació Informació de contacte

Préstec

Préstec: el servei per excel·lència de qualsevol biblioteca, aquest permet que els usuaris amb carnet de les Biblioteques Públiques de Catalunya puguin endur-se a casa un determinat nombre de documents durant un període de temps concret. Aquest servei està regulat segons la nostra normativa interna, que podeu revisar a Documents interns.

Préstec 30x30:

 • Us fiquem a la vostra disposició tot el fons documental de la biblioteca, a excepció d’alguns materials que per les seves característiques especials, estan exclosos d’aquest servei: obres de referència, fons de reserva, les que formen part de la Col·lecció local, i el darrer número de les revistes.
 • Tots els nostres lectors i lectores es poden endur en préstec un màxim de 30 documents: 15 llibres, 5 revistes, 5 audiovisuals i 5 CDs de música.
 • És imprescindible presentar el carnet d’usuari o el DNI per poder realitzar el préstec gaudir d’aquest servei.

Retorns del préstec:

 • Els documents s'han de retornar el dia indicat al personal del taulell durant l’horari d’atenció al públic de la biblioteca.
 • El retard en la devolució dels documents serà sancionat amb l’acumulació d’un punt per cada document i dia de retard. En arribar als 90 punts se sancionarà l’usuari amb 15 dies d’exclusió del servei de préstec.
 • El lector i lectora que utilitza el servei de préstec ha de vetllar per la integritat i bona conservació d’aquest i advertir, en cas de ser necessari, al personal bibliotecari de qualsevol desperfecte que hi observi.
 • El lector o lectora que retorni un document malmès o no el retorni, resta obligat a restituir-lo per un altre exemplar de la mateixa edició.
 • L’usuari és responsable de tots els documents que constin al seu carnet d’usuari. Els pares, mares o tutors són els responsables vers els documents prestats als seus fills i filles..

Préstec a entitats:

 • Les entitats que disposin de carnet d’usuari amb aquestes característiques opten a condicions de préstec especials, tant del número de documents que poden endur-se com de temps de préstec. Entenem per entitats: altres biblioteques, centres educatius, associacions, etc.

Préstec Interbibliotecari i interprovincial:

 • Servei gratuït que ens permet accedir a tot el fons documental de les Biblioteques Públiques de Catalunya, aquest servei es realitza entre biblioteques i garanteix complir amb totes les sol·licituds dels nostres lectors i lectores.
 • Cal fer-ne un ús responsable.