al contingut a la navegació Informació de contacte

Renovar un document

Si tens un document en préstec i necessites més temps de préstec o pots fer a través:

  1. Accedint al teu espai personal d’Argus. Solament ho perdràs fer per aquesta via accedint tres dies abans del venciment del préstec. Per aquest mecanisme només es pot renovar una vegada cada document. 

*Les dades personals que conté el formulari podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per la Biblioteca Tirant lo Blanc de Belianes, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes, i es podrà dirigir a la mateixa Biblioteca per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE Núm. 298, de 14/12/99). 

No podràs renovar el document, en els supòsits que:

  1. Tens el carnet de la biblioteca bloquejat per algun motiu.
  2. -Els documents no estan reservats per un altre usuari.