al contingut a la navegació Informació de contacte

Avis de tractament fitosanitari previst el dia 27/03/2024

Per al control de desratització, desinsectació i desinfecció de l'escola i llar d'infants s'ha de fer un tractament amb esquers i polvorització dels següents biocides:

GARDOBOND 16-20/40/9008117 Desinfectant, Fungicida, Bactericida i Virucida
KLERTA BLOCK 08-10-003838-HA Bloc raticida
PARANYS

Com ha mesura de precaució i seguretat es prega no tocar els esquers i no estar present durant l'aplicació.

El tractament es durà a terme el 27 de març, entre les 14.00h del migdia i les 17.00h de la tarda.